POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administrator.

Administratorem danych osobowych jest firma EMB Studio Agnieszka Wojtaś z siedzibą w Młochowie – adres siedziby: 05-831 Młochów ul. Słoneczna 6

Dane osobowe Kupujących oraz Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

2.Zbieranie danych.

Administrator może zbierac takie dane osobowe Kupujących oraz Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego jak:

 • imię i nazwisko

 • nazwę firmy

 • numer NIP

 • adres poczty elektronicznej

 • numer telefonu kontaktowego

 • adres dostawy ( tj. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

3.Cel pozyskiwania danych.

Celem pozyskiwania danych osobowych jest realizacja złożonego zamówienia przez Kupujących oraz Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego.

4.Zabezpieczenie danych.

W celu zabezpieczenia danych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne tj.wdraża aktualizację oprogramowania, aktualizację programu antywirusowego, używanie hasła do komputera, sprawdzanie stanu technicznego sprzetu, zabezpieczenie sieci internetowej hasłem.

Przetwarzane informacje dostępne są tylko dla osób upoważnionych tj. administratora danych osobowych.

5.Okres przetwarzania danych.

Dane osobowe Kupujących oraz Użytkowników będą przechowywane tak długo jak długo będą oni korzystać ze Sklepu Internetowego lub nie wycofają zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.Prawa Użytkowników.

Użytkownik ma prawo:

 • dostępu do danych osobowych

 • usunięcia danych osobowych

 • wprowadzania zmian danych osobowych

 • przeniesienia danych osobowych

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych